Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home2/thang933/public_html/wp-content/themes/thietbiyte/thietbiyte.template#template on line 43

Thiết bị kiểm tra di động – PC5

  • Máy có giá thành rất rẻ và có thể đo pH và EC.
  • Chi phí vận hành thấp vì có thể thay thế các điện cực.
  • Giới hạn trên và dưới có thể được đặt ở hai điểm. Khi giá trị đo vượt ra khỏi phạm vi cài đặt, đèn nền sẽ chuyển sang màu đỏ. Ngay cả những người vận hành không có kỹ năng cũng có thể lập tức nhận biết được vấn đề.
Danh mục: