Tài liệu

Chúng ta tôn trọng nhau như những cá thể riêng biệt, nhạy cảm với các nhu cầu của nhân viên. Chúng ta lấy làm việc nhóm để phát triển các cá nhân. Các cá nhân, các đơn vị phối hợp với nhau như các bộ phận trong một cơ thể. Mỗi người chúng ta qua các thế hệ sẽ góp những viên ngạch để xây lên ngôi nhà ấy.

Flowserve pump catalogue Copy

Tham khảo Download

Flowserve pump catalogue

Tham khảo Download

FLOSERVE-Pumps_Catalog Aug 16 2017

Tham khảo Download

VERDERAIR Pump

Tham khảo Download

Các sản phẩm liên quan

Bơm Verderflex cho chất lỏng chứa cát và bùn với chất rắn lên đến 80%

Bơm Verderflex cho chất lỏng chứa cát và bùn với chất rắn lên đến 80%

Bơm Verderflex cho chất lỏng chứa cát và bùn với chất rắn lên đến 80%

Bơm Verderflex cho chất lỏng chứa cát và bùn với chất rắn lên đến 80%