Bơm hóa chất dẫn động từ loại nhỏ GS/GSF

*Đặc điểm
+ Cánh bơm và buồng từ được tích hợp , tăng độ bền khi hoạt động.
+ Series YD-GSF có thể sử dụng cho dung dịch có tỉ trọng là 1.9.
+ Động cơ đặc biệt , độ bền cao
+ Sử dụng hộp đấu điện theo tiêu chuẩn.
+ Vòng đệm chặn dầu được lắp đặt giúp ngăn chặn sự xâm nhập của khí và hơi.
+ Bộ giữ nhiệt được thiết kế ngăn chặn sự quá tải.

* Ứng dụng
+ Tuần hoàn hóa chất
+ Bơm các chất lỏng có tỷ trọng cao
+ Trung chuyển chất lỏng đến các vị trí cao
+ Dùng trong các dây chuyền sản xuất liên quan đến IT
+ Chuyển hóa chất/ chất thải lỏng.
+ Để rửa các thiết bị mạ
+ Dùng trong công đoạn mạ.

Danh mục: