Máy bơm chìm nước thải cắt dòng SC

Các ứng dụng của máy bơm chìm nước thải cắt dòng SC

 • Thoát nước thải
 • Chuyển nước 
 • Khử nước 
 • Xử lý nước thải 
 • Xử lý nước thải nhà máy

 

Giới hạn hoạt động

 • Nhiệt độ chất lỏng: 0 đến 40°C 
 • Loại động cơ: Loại khô
 • Cực: 2 cực
 • Cách điện: Loại F
 • Bảo vệ: IP 68
 • Thiết bị bảo vệ: Bộ bảo vệ nhiệt
 • Cánh bơm: Cánh quạt bán mở với Phốt trục cạnh cacbua vonfram / Chất liệu: Phốt cơ khí kép và một phốt dầu
 • Vòng bi: Vòng bi được bảo vệ kép