Direct – Driven Diaphragm Metering Pump

+ Lưu lượng tối đa: 0.03~30L/phút
+ Áp suất tối đa: 1.0MPa
Bơm có thiết kế đơn giản, dễ dàng bảo dưỡng, bảo trì
* Đặc điểm :
+ Thiết kế nhỏ gọn
+ Kết cấu bền, ổn định
+ Thiết kế sàng tạo
+ Dễ dàng dừng hoạt động
+ Dễ điều chỉnh lưu lượng – tỉ lệ
+ Dễ bảo trì, bảo dưỡng
* Ứng dụng:
– Cung cấp, vận chuyển hóa chất
– Lò gia nhiệt
– Trộn/điều chế các chất
– Trung hòa pH
– Châm hóa chất lò hơi
– Châm hóa chất tháp làm mát