Bơm Smoothflow -APL

+ Lưu lương tối đa: 5L/m –  45L/m
+ Áp suất đầu xả tối đa: 0.5MPa

* Ưu điểm
+ Vật liệu tiếp xúc lưu chất bơm đa dạng : SUS/PVC/ PVDF, ứng dụng cho nhiều loại chất lỏng khác nhau: chất lỏng chứa axit, chất lỏng nguy hại,….
+ Có khả năng chuyển hóa chất, chất lỏng khó chuyển như: chất lỏng có độ nhớt cao, chất lỏng dễ bị hư hỏng, chất lỏng dễ bay hơi, hóa lỏng, chất lỏng có độ nhớt thấp dễ bị rò rỉ, chất lỏng dễ keo tụ với tốc độ dòng chảy không đổi tối đa lên đến 20.000mPa.

*Ứng dụng:
+ Hóa học
+ Pin
+ Năng lượng
+ sản xuất vật liệu
+ Sản xuất sắt, thép
+ Sản xuất thực phẩm
+ Xử lý nước thải.