Bơm màng Verderair Split Manifold

Bơm màng cổng kép Verderair

  • Lưu lượng tối đa: 2 x 30l/m
  • Áp suất đầu xả tối đa: 7 bar

    Bơm màng cổng kép (ống chia) cho phép các buồng bơm hoạt động như hai máy bơm khác nhau. Việc tách các buồng cho phép bơm hai loại chất lỏng đồng thời hoặc trộn hai loại chất lỏng . Ví dụ, một máy bơm màng kép có thể chuyển sơn UV trong máy in và làm sạch sơn UV còn sót lại từ khay dầu phía dưới máy in. Công suất của cả hai buồng màng luôn giống nhau nên máy in sẽ không bao giờ bị chảy tràn và xi lanh hấp thụ sơn hoàn toàn.