Bơm hóa chất dạng ly tâm trục đứng LRN

*Đặc điểm
+ Bơm không có bộ phận trượt nên không bị mài mòn do bùn trong quá trình vận hành và có thể chạy khô.
+ Không phải dùng nước bên ngoài để làm mát.
+ Không sử dụng phớt cơ khí, tết chèn.
+ Phớt dẫn hướng được bảo vệ bằng cảm biến tiệm cận và PLC theo tiêu chuẩn.

*Ứng dụng
+ Bơm phù hợp bơm chất lỏng như: axit, dung môi, kềm, chất lỏng dễ kết tinh.
+ Thay thế các bơm từ bị hỏng do bơm chất lỏng có bùn
+ Thay thế các bơm dễ bị hỏng do chạy không tải
+ Thay thế các bơm cần phải làm mát bằng nước bên ngoài cho các thiết bị làm kín như phớt làm kín
(Không yêu cầu lắp thêm đường ống nước bên ngoài)
+ Bơm tuần hoàn các chất lỏng chứa bùn CMP và oxit Cerium.

Danh mục: