Bơm hút trục ngang SIHI- ZLND

☘ Ưu điểm:
– Phù hợp với nhiệt độ lên tới 170 ° C (338 ° F).
– Giảm chi phí giá vốn, lượng điện năng tiêu thụ.
– Bảo trì cũng như lắp đặt và điều khiển dễ dàng, chiếm diện tích nhỏ.
– Độ lệch trục thấp, tuổi thọ phốt cơ khí (#mechanicalseal ) và #ball dài hơn.
– Đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế sinh học ECO trong tương lai theo chỉ thị số 2009/125/EC của Liên minh Châu Âu.

Danh mục: