Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home2/thang933/public_html/wp-content/themes/thietbiyte/thietbiyte.template#template on line 43

Thiết bị tách váng dầu FO

Có 2 kích thước FO: 200FO và 400FO
– Tủ điện vận hành Gyroskimmer & Separator có thể lắp đặt bên cạnh của Separator để khởi động/ dừng bộ thiết bị bằng biến tần.
– 2 biến tần: 1 của Gyroskimmer, 1 của tấm gạt dầu của Separtor được lắp đặt bên trong tủ điều khiển.
– Hiệu suất thu gom váng bọt của dung dịch hoặc tách dầu được đảm bảo tuyệt đối khi vận hành Gyroskimmer bằng biến tần.
– Khi vận hành bằng biến tần có thể điều chỉnh tấm gạt dầu sao cho phù hợp với độ nhớt của dầu.

Danh mục: